Mina läslistor

Multipel systematrofi (MSA)

Multipel systematrofi (MSA) är en sällsynt, progressiv neurologisk sjukdom. Liksom Parkinsons sjukdom orsakas den av cellförlust i hjärnan, men till skillnad från Parkinsons sjukdom är cellförlusten vid MSA inte begränsad till substantia nigra utan drabbar även andra områden av hjärnan.

Det finns två olika undergrupper av sjukdomen beroende på vilka hjärnområden som är mest drabbade. MSA-P om parkinsonistiska drag dominerar och MSA-C om symtom från lillhjärnan (cerebellum) överväger. De vanligaste symtomen vid MSA-C är störningar i balans, tal och koordination.

Omkring 2-3 % av alla patienter med parkinsonism har MSA. Något fler män än kvinnor drabbas, vanligen efter 30-årsåldern och med en medelålder på omkring 50 år. Sjukdomsutvecklingen är snabbare än vid Parkinsons sjukdom.

Dopaminstimulerande läkemedel har ibland positiv inverkan vid MSA. Effekten är dock oftast begränsad, vilket innebär att patienten trots behandling har kvarstående handikapp.

Sjukdomens prognos är varierande och beror på vilka symtom som är dominerande. Förloppet är oftast långsamt progressivt och inga plötsliga förändringar uppträder. Kognitiva symtom är vanligen milda och svår demens förekommer inte.

Granskat av Björn Holmberg augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Exempel på symtom som kan tala emot diagnosen Parkinsons sjukdom

–     Dåligt svar på dopamin-stimulerande behandling –     Snabb försämring –     Symtom från lillhjärnan (cerebellum), framför allt störningar i balans, koordination och tal –     Tendens att falla tidigt i sjukdomsförloppet –    

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Undersökningar för att utesluta andra diagnoser

Det finns inga enskilda undersökningar eller laboratorietester som entydigt påvisar diagnosen Parkinsons sjukdom. De flesta undersökningarna utförs istället för att utesluta andra diagnoser.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärntumör

Ibland kan en hjärntumör i eller omkring hjärnan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i de flesta fall tilltar snabbt. Ofta, men inte alltid, förekommer samtidigt andra allvarliga symtom, t

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärnblödning

Ett så kallat subduralhematom, en blödning under hårda hjärnhinnan, kan uppstå en tid efter ett efter fall eller slag mot huvudet och kan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som innebär att vissa av hjärnans nervceller långsamt försämras och dör, vilket leder till problem med minne och daglig funktion samt beteendestörningar. Granskat av Björn

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

parkinsonism - rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar