Mina läslistor

Progressiv supranukleär pares (PSP)

Progressiv supranukleär pares (PSP) uppstår till följd av en gradvis förstöring av hjärncellerna i basala ganglierna, hjärnstammen och förlängda märgen.

PSP förekommer inte före 40 års ålder och är mycket ovanlig före 50 års ålder. Medelåldern för insjuknande är ca 65 år. Omkring 2-3 % av alla patienter med parkinsonism har PSP.

Vanliga tidiga symtom är gångsvårigheter och balansproblem. Plötsliga oförklarliga fall förekommer ofta. Parkinsonismen yttrar sig som minskad rörelseförmåga (hypokinesi) i båda kroppshalvorna och stelhet i framför allt nacke och bål. Tremor är ovanligt. Med tiden uppkommer synstörningar och så kallad vertikal blickpares, dvs oförmåga att rikta blicken nedåt. Även demens förekommer.

Förloppet är progressivt och snabbare än vid Parkinsons sjukdom, men utan plötsliga förändringar eller nya symtom.

Granskat av Björn Holmberg augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Exempel på symtom som kan tala emot diagnosen Parkinsons sjukdom

–     Dåligt svar på dopamin-stimulerande behandling –     Snabb försämring –     Symtom från lillhjärnan (cerebellum), framför allt störningar i balans, koordination och tal –     Tendens att falla tidigt i sjukdomsförloppet –    

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Undersökningar för att utesluta andra diagnoser

Det finns inga enskilda undersökningar eller laboratorietester som entydigt påvisar diagnosen Parkinsons sjukdom. De flesta undersökningarna utförs istället för att utesluta andra diagnoser.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärntumör

Ibland kan en hjärntumör i eller omkring hjärnan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i de flesta fall tilltar snabbt. Ofta, men inte alltid, förekommer samtidigt andra allvarliga symtom, t

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärnblödning

Ett så kallat subduralhematom, en blödning under hårda hjärnhinnan, kan uppstå en tid efter ett efter fall eller slag mot huvudet och kan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som innebär att vissa av hjärnans nervceller långsamt försämras och dör, vilket leder till problem med minne och daglig funktion samt beteendestörningar. Granskat av Björn

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

parkinsonism - rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar

tremor - ofrivilliga skakningar, som vid parkinsonism brukar vara mest förekommande i vila

hypokinesi - rörelsehämning, vilket yttrar sig som att spontana rörelser blir långsamma och mer sparsamt förekommande, trots normal muskelkraft