Mina läslistor

Exempel på symtom som kan tala emot diagnosen Parkinsons sjukdom

-     Dåligt svar på dopamin-stimulerande behandling

-     Snabb försämring

-     Symtom från lillhjärnan (cerebellum), framför allt störningar i balans, koordination och tal

-     Tendens att falla tidigt i sjukdomsförloppet

-     Oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt (ortostatism) tidigt i förloppet

-    Nackmuskeldystoni, vanligen i form av framåtböjd nacke, så kallad antecollis

-     Inkontinens tidigt i sjukdomsförloppet

-     Vertikal blickpares, dvs oförmåga att rikta blicken nedåt

-     Hallucinationer tidigt i sjukdomsförloppet

-     Talsvårigheter tidigt i sjukdomen (dysartri)

-     Sväljsvårigheter tidigt i sjukdomen (dysfagi)

 

Granskat av Björn Holmberg augusti 2014

 

 
+

Tipsa en vän!

Undersökningar för att utesluta andra diagnoser

Det finns inga enskilda undersökningar eller laboratorietester som entydigt påvisar diagnosen Parkinsons sjukdom. De flesta undersökningarna utförs istället för att utesluta andra diagnoser.

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärntumör

Ibland kan en hjärntumör i eller omkring hjärnan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i de flesta fall tilltar snabbt. Ofta, men inte alltid, förekommer samtidigt andra allvarliga symtom, t

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hjärnblödning

Ett så kallat subduralhematom, en blödning under hårda hjärnhinnan, kan uppstå en tid efter ett efter fall eller slag mot huvudet och kan ge upphov till parkinsonliknande symtom, som i

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som innebär att vissa av hjärnans nervceller långsamt försämras och dör, vilket leder till problem med minne och daglig funktion samt beteendestörningar. Granskat av Björn

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Essentiell tremor

Essentiell tremor är en till viss del ärftlig neurologisk rubbning som orsakar ofrivilliga skakningar vid rörelse. Vanligtvis uppstår skakningarna i båda händerna men även huvudet och rösten kan drabbas. Både

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dystoni - ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning.