Mina läslistor

Sjukdomsutveckling

Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom. Det betyder att den förvärras med tiden, i takt med att antalet nervceller i hjärnan, framförallt de som producerar signalämnet dopamin, minskar. Sjukdomen utvecklas långsamt, och det är inte förrän en relativt stor andel av de dopaminproducerande nervcellerna har skadats som rörelserelaterade symtom uppkommer. Man kan alltså ha sjukdomen i flera år utan att veta om det.

I början av sjukdomen är det huvudsakligen hjärnans dopaminsystem som drabbas. Senare i sjukdomsförloppet sjunker även nivåerna av andra signalämnen, såsom acetylkolin och  serotonin. Det kan ge upphov till symtom som nedsatt vakenhet, försämrad inlärningsförmåga, oro, nedstämdhet, störd sömnrytm och demens. Även det autonoma nervsystemet påverkas av sjukdomen, vilket kan leda till störd blodtrycksreglering, mag-tarmproblem, symtom från urinblåsan och svettningar.

Sjukdomsförloppet och symtombilden kan skilja sig mycket mellan olika personer. Hos vissa försämras motoriken påtagligt inom loppet av några år medan andra kan ha endast lindriga symtom i årtionden.

Parkinsons sjukdom blir inte bättre, men med modern behandling kan man öka nivåerna av dopamin och på så sätt lindra symtomen.

Granskat av Per Svenningsson augusti 2014

 
+

Tipsa en vän!

Sömnproblem

Det är mycket vanligt att man sover dåligt när man har Parkinsons sjukdom.  Vanliga problem är svårigheter att somna, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Trötthet

Personer med Parkinsons sjukdom upplever ofta en stark trötthet, så kallad fatigue. Tröttheten kan vara rent fysisk men kan även yttra sig som hjärntrötthet. Fatigue uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Orsaker till Parkinsons sjukdom

Orsaken till Parkinsons sjukdom är att nervceller, framför allt de som producerar dopamin, progressivt dör. Detta leder till en långsamt tilltagande brist på signalsubstansen dopamin i hjärnan. Nervcellerna som producerar

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Tidiga tecken

De allra första tecknen på Parkinsons sjukdom kan uppstå flera år, ibland flera decennier, innan de rörelserelaterade (motoriska) symtomen och kallas därför premotoriska symtom. Oftast är det dock först efteråt

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hudproblem

Hudproblem i form av fjällande, flagig, kliande, röd hud (så kallat mjälleksem eller seborré) är mycket vanligt, framför allt i ansiktet och hårbotten, men också på övre delen av kroppen och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

autonoma nervsystemet - den del av nervsystemet som vi inte kan styra över med viljan.