Mina läslistor

Trötthet

Personer med Parkinsons sjukdom upplever ofta en stark trötthet, så kallad fatigue. Tröttheten kan vara rent fysisk men kan även yttra sig som hjärntrötthet. Fatigue uppträder ofta tidigt i sjukdomsförloppet, när de motoriska symtomen ännu är lindriga.

Fatigue ska inte förväxlas med sömnighet. Snarare är det en obeveklig kraftlöshet och svaghet som inte försvinner med vila eller sömn.

Fysisk trötthet kan åtminstone delvis hänga samman med sömnproblem men behöver inte göra det; även personer utan sömnproblem drabbas. Sannolikt är det en kombination av olika faktorer som orsakar tröttheten, bland annat förändrade nivåer av dopamin och andra signalämnen, förändrad hormonbalans och cirkulationsrubbningar som försämrar blodtillförseln i hjärnan. Även minskad fysisk och mental stimulans kan bidra till ökad trötthet.

Hjärntrötthet kan yttra sig som koncentrationsproblem, minnesstörningar och mental uttröttbarhet, men även som ökad stresskänslighet och irritabilitet. En del patienter blir känslomässigt instabila och får lätt till gråt och skratt. Även överkänslighet för ljus eller ljud förekommer.

En möjlig förklaring till hjärntrötthet är att sjukdomen gör att man inte kan skärma av omvärlden på det sätt som friska människor kan. Därför bryts uppmärksamheten gång på gång, och man måste koncentrera sig för att hitta tillbaka till uppgiften.

Det finns en risk att omgivningen feltolkar tröttheten som ointresse. Det är därför viktigt att även omgivningen får information om vad fatigue innebär och att det är ett symtom på sjukdomen.

Det finns idag ingen specifik behandling för hjärntrötthet, men mycket låga doser av antidepressiva kan hjälpa vissa patienter. Många upplever också att fysisk aktivitet har bra effekt. För övrigt är det viktigt att undvika stressande situationer och att ta pauser.

Det finns en broschyr om hjärntrötthet som du kan ladda ner. Läs mer här >>

Granskat av Johan Lökk juni 2014

 
+

Tipsa en vän!

Sömnproblem

Det är mycket vanligt att man sover dåligt när man har Parkinsons sjukdom.  Vanliga problem är svårigheter att somna, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Hudproblem

Hudproblem i form av fjällande, flagig, kliande, röd hud (så kallat mjälleksem eller seborré) är mycket vanligt, framför allt i ansiktet och hårbotten, men också på övre delen av kroppen och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Synstörningar

Parkinsons sjukdom kan påverka synen på flera olika sätt, bland annat i form av nedsatt färg- och kontrastseende. Nedsatt färgseende uppträder ofta tidigt i sjukdomen. Det försämrade kontrastseendet märks framför

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Svettningar

Svettning är ett sätt att reglera kroppstemperaturen som styrs av nervsystemet, och både Parkinsons sjukdom och vissa anti-Parkinson-läkemedel kan störa denna process så att kroppen producerar för mycket eller för

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktförändringar

Det händer ofta att personer med Parkinsons sjukdom går ned i vikt. Orsaken är inte alldeles klar. Det kan bero på att man har svårt att skära, tugga och svälja

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

motoriska symtom - symtom som är relaterade till kroppsrörelser

fatigue - en överväldigande känsla av trötthet, kraftlöshet och brist på energi